Producten en diensten


De examens worden geleverd in CGO structuur en bestaat uit theorie- en casustoetsen, portfolio en proeven van bekwaamheid met criteriumgerichte interviews. Capabel Examens levert theorietoetsen (multiple choice en casustoetsen) en zorgt eventueel voor cijferverwerking van de theorietoetsen. Voor de proeven van bekwaamheid levert Capabel Examens de servicedocumenten, de beoordelingssystematiek en gekwalificeerde assessoren.

De examens van Capabel Examens worden in 2 leveringsvormen aangeboden.

Levering van examenproducten en -diensten (LPD) voor het MBO-onderwijs.

De school heeft in dit geval een eigen exameninstelling en geeft een crebo-diploma af. Het crebo-diploma wordt erkend door het Ministerie van Onderwijs en de branches.

Examinering branche diploma voor het particuliere en niet-bekostigde onderwijs.

Capabel Examens is door de branches en het CvAE aangewezen als exameninstelling en regelt de gehele gang van zaken met betrekking tot het examen, inclusief de diplomering. Het branche diploma heeft geen crebo-registratie, maar wordt wel erkend door de branches.

Mbo examens hebben een internationale erkenning van het NLQF. 

Ook de branchediploma's Pedicure en Medisch pedicure hebben onlangs de NLQF erkenning ontvangen.

 

Examenrooster

Theorie slider Praktijk

Meer �