Capabel examens is opgericht, na overname van de exameninstelling Instituut Philyra in september 2010.

De werkorganisatie van Capabel Examens bestaat uit:

- Medewerkers examens : zij verzorgen de planningen en verwerkingen van theorie- en praktijkexamens.

- Medwewerkers afdeling kennis.
a. zij onderhouden de vragenbank voor theoretische toetsing en zorgen voor nieuwe aanvoer van vragen. Daarnaast verzorgen zij de additionele en digitale toetsingen.

b. onderwijskundigen maken toetsen en beschrijven examenprocessen. Zij onderhouden nauwe contacten met verantwoordelijke instanties (CvAE en Inspectie van het Onderwijs) en branches (Provoet en Anbos). Daarnaast verzorgen zij de informatie en invoering van onderwijsontwikkelingen.

- Medewerker relatiebeheer : zij onderhoudt de contacten met de cliënten, leveranciers, surveillanten en assessoren van Capabel examens, zij verzorgt de trainingen en ondersteunt de onderwijskundigen en collega's van het examenbureau.

- Medewerkers kwaliteitzorg : zij zorgen voor de borging en bewaking van onze kwaliteit.

Capabel Examens wordt ondersteund door meerdere externe partijen zoals :
1. verschillende examencommissies die toetsingen vaststellen analyseren en evalueren,
2. branche-assessoren die praktijkexamens, portfolio en proeven van bekwaamheid beoordelen,
3. meerdere hoogopgeleide correctoren voor het nakijken van casustoetsen en
4. surveillanten

De directeur van Capabel Examens is Lex Evers.

Er zijn momenteel geen vacatures.

 

Examenrooster

Theorie slider Praktijk

Meer �