DISCLAIMER

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt Capabel Examens daarvoor geen aanspakelijkheid. Capabel examens kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden. Capabel  examens is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie.

Copyrights

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag zonder toestemming worden gekopieeerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op andere wijze zonder toestemming van Capabel examens.

Examenrooster

Theorie slider Praktijk

Meer �