Vrijstellingsverzoeken kunt u aamvragen bij uw opleidingsinstituut.

Volg hiervoor de procedure die de scholen hiervoor hebben ingesteld.

In onderstaande documenten kunt u inzien voor welke diploma's vrijstellingen worden verstrekt. Mocht u van mening zijn dat u een diploma heeft, dat niet in deze overzichten voorkomt, maar waarvan u verwacht dat het vrijstelling zou kunnen geven, kunt u als volgt handelen.

Stuur de school het vrijstellingsverzoek met een kopie van uw diploma en bewijsmateriaal waaruit blijkt dat u recht op vrijstelling zou kunnen hebben. De school zal hierover verder communiceren met Capabel examens.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw opleidingsinstituut.

 

Examenrooster

Theorie slider Praktijk

Meer �