Theorieexamenvormen

Theorieexamens worden op verschillende wijzen afgenomen. Dit kan door middel van:

1. Meerkeuze toetsen waarbij de kandidaten op een schrapkaart de juiste keuze (uit 3 antwoorden) aankruisen.

2. Portfolio, waarbij de kandidaten opdrachten uitwerken, door school laten beoordelen en in een map verzamelen. De school houdt toezicht op de volledigheid van het portfolio. Zodra het portfolio volledig is gaan de assessoren van Capabel examens deze portfolio beoordelen en zal de kandidaat uitgenodigd worden voor een criterium gericht interview. In dit interview worden vragen gesteld over onduidelijkheden en werkprocessen die aangetoond zijn.

3. Opdrachten. Als een kandidaat vrijstelling heeft gekregen voor Ondernemersvaardigheden, hoeven ze geen portfolio voor dit examenvak aan te leggen, maar krijgen aanvullende opdrachten die zij uitwerken en die door de school naar Capabel examens ter beoordeling worden ingestuurd. Capabel examens beoordeelt de opdrachten en stuurt vervolgens het resultaat naar de school.

Mbo examens

Bij mbo-examens bepaalt de school de wijze waarop theorieexamens worden afgenomen. De resultaten worden in een portfolio vastgelegd. Aan het einde van de opleiding vindt een portfoliobeoordeling door de school plaats en volgt de proeve van bekwaamheid waarmee de opleiding wordt afgerond. Bij mbo proeven van bekwaamheid is altijd 1 brancheassessor namens het vakgebied vertegenwoordigd.

Brancheexamens

Bij branche-examens bepaalt de exameninstelling (Capabel examens) in samenspraak met  het CvAE (Centrum voor ambachtseconomie), hoe de examens worden afgenomen. De kandidaat kan pas een proeve van bekwaamheid afleggen als alle vaktechnische theorie is behaald.

1. Brancheexamens niveau 3 (Pedicure):
Theorietoetsen (mc) voor de vaktechnische onderdelen, portfolio Sociale Communicatieve en Commerciële Vaardigheden en Ondernemen.

2. Brancheexamens niveau 3 (Schoonheidsspecialist):
Theorietoetsen (mc) voor de vaktechnische onderdelen, portfolio Ondernemen en Commercieel handelen

3. Brancheexamens niveau 4 (Medisch pedicure):
Theorietoetsen (mc) voor de vaktechnische onderdelen en portfolio voor Kwaliteitszorg en Ondernemen.

4. Brancheexamens niveau 4 (Allround schoonheidsspecialist):
Theorietoetsen (mc) voor de vaktechnische onderdelen, portfolio Ondernemen en Commercieel handelen.Examenrooster

Theorie slider Praktijk

Meer �