Praktijkexamenlocaties

De proeven van bekwaamheid van Capabel examens vinden allemaal plaats op de scholen.  Deze praktijkexamendata worden in overleg met de scholen bepaald. De school zal de studenten hierover informeren.

Modellen/cliënten

Bij alle proeven van bekwaamheid zijn geschikte modellen/cliënten voorwaardelijk om deel te kunnen nemen. De kandidaten zorgen zelf voor het aanleveren van de modellen en worden door de scholen over de criteria geïnformeerd. Examinatoren en assessoren controleren de modellen voor aanvang van het examen (na het inrichten van de werkplek). Kandidaten mogen hun eigen model niet behandelen. Daarom worden de goedgekeurde modellen gewisseld. Assessoren hanteren hiervoor strikt de criteria, zodat kandidaten niet gedupeerd kunnen worden door het model van een mede-kandidaat.

Examenvorm

Examens worden afgenomen in de competentiegerichte structuur. Hierbij worden de kandidaten niet alleen beoordeeld op vaktechnieken, maar op meerdere werkprocessen, zoals bijvoorbeeld op sociale commerciële en communicatieve vaardigheden. Op basis van de wens van de klant en de informatie die komt uit de anamnese en inspectie/onderzoek, wordt door de kandidaat een behandeling samengesteld. Daarbij handelt de kandidaat conform de beroepspraktijk. De cliënt wordt ontvangen, er volgt een anamnesegesprek en vaktechnisch onderzoek en samen met de cliënt wordt een behandelingsvoorstel en prijsafspraak gemaakt. De kandidaat hanteert een goed timemangement, geeft adviezen en benut verkoopkansen, rekent af, maakt eventueel een nieuwe afspraak en werkt haar administratie bij. Daarna neemt ze afscheid van de cliënt en ruimt de werkplek op. De assessoren beoordelen deze proeve van bekwaamheid aan de hand van vooraf gestelde criteria op basis van de normen voor een beginnend beroepsbeoefenaar. Op basis van het resultaat stellen ze vragen op, die in een criteriumgericht interview aan de kandidaten worden gesteld. De antwoorden uit deze interviews worden in de eindbeoordeling meegenomen. Na afloop van alle interviews ontvangen de kandidaten een einduitslag met eventuele feedback van de assessoren.

Aanmelding praktijkexamens en proeven van bekwaamheid

Aanmelding van examens is alleen mogelijk via het opleidingsinstituut, tenzij de school met het examenbureau andere afspraken heeft gemaakt. De scholen informeren de leerlingen/examenkandidaten. Omdat Capabel examens deze afspraken niet kent, zal zij examenkandidaten met al hun vragen en opmerkingen áltijd terug verwijzen naar het opleidingsinstituut/ onderwijsinstelling.Examenrooster

Theorie slider Praktijk

Meer �