Examens 

De examens van Capabel examens worden in CGO (competentiegericht onderwijs) structuur afgenomen.

De CGO structuur bestaat uit theorie- en casustoetsen,opdrachten, portfolio en proeven van bekwaamheid, al dan niet met criteriumgerichte interviews. Capabel Examens levert theorietoetsen (multiple choice en casustoetsen) en zorgt voor cijferverwerking van de theorietoetsen. Voor de proeven van bekwaamheid levert Capabel examens de servicedocumenten, de beoordelingssystematiek en gekwalificeerde assessoren.

Leveringsvormen

Capabel Examens biedt de scholen 2 leveringsvormen aan:

Leveringsvorm1: Pakket ‘Golden’:

Dit is het standaard dienstverleningspakket zoals gewend van Capabel examens. Communicatie vindt hierbij altijd plaats tussen het opleidingsinstituut en Capabel examens. Aanmeldingen, resultaten en facturering verloopt via het opleidingsinstituut. Examens vinden plaats bij u op school.

Leveringsvorm 2: Pakket ‘Golden Star’:

Dit is een uitgebreid dienstverleningspakket. De planning van examens zal aan het begin van het schooljaar worden afgestemd tussen het opleidingsinstituut en Capabel examens. Daarna vindt communicatie direct plaats tussen de leerling en Capabel examens. Aanmeldingen voor examens en communicatie over resultaten verloopt altijd direct tussen de leerling of school en Capabel examens. De facturering verloopt echter wel altijd via het opleidingsinstituut. Examens vinden plaats bij u op school.

Examenrooster

Theorie slider Praktijk

Meer �