PEDICURE

Het vakdiploma Pedicure is per 1.12.2011 vervangen door het branchediploma Pedicure. De grootste veranderingen in deze overgang is de wijze waarop het praktijkexamen plaats vindt en de toevoeging van de vakken Socialiale Communicatieve en Commerciële Vaardigheden en Ondernemen.

Het praktijk-examenonderdeel van het branchediploma bestaat uit een proeve van bekwaamheid waarbij de kandidaten een professionele behandeling uitvoeren, conform de beroepspraktijk. Na deze proeve volgt een criteriumgericht interview met de assessoren waarin onduidelijkheden worden bevraagd. Daarna volgt een eindgesprek met feedback van de assessoren.  

Bij de brancheexamens is het behalen van de theorie voorwaardelijk aan de afrondende proeve van bekwaamheid. 

Brancheexamens Medisch pedicure

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de casustoetsen Kwaliteitszorg en Ondernemen, onderdeel van Medisch pedicure, vervangen door een portfolio-beoordeling. Dat betekent dat kandidaten een portfolio indienen dat door brancheassessoren wordt beoordeeld. Daarna volgt een criteriumgericht interview met de kandidaat, met daaropvolgend een eindgesprek waarin de uitslag wordt medegedeeld en feedback wordt gegeven.Sommige scholen kiezen ervoor om op basis van de eindrapportage van de assessoren, de uitslag door de docenten te laten verstrekken, zodat dat er direct onderwijstechnische feedback kan worden gegeven.

Mocht de kandidaat vrijstelling hebben voor de portfolio-opdrachten Ondernemen zal hij/zij alleen de opdrachten voor Kwaliteitzorg moeten uitwerken die door Capabel examens worden beoordeeld. In dit geval volgt geen criteriumgericht interview en wordt het resultaat van deze uitwerkingen aan de school gemeld.