PEDICURE

Het vakdiploma Pedicure is per 1.12.2011 vervangen door het branchediploma Pedicure. De grootste verandering in deze overgang is de wijze waarop het praktijkexamen plaats vindt en de toevoeging van de vakken Socialiale Communicatieve en Commerciële Vaardigheden en Ondernemen. Het praktijkexamen bestaat uit een proeve van bekwaamheid waarbij de kandidaten een professionele behandeling uitvoeren, conform de beroepspraktijk. Na deze proeve volgt een criteriumgericht interview met de assessoren waarin onduidelijkheden worden bevraagd. Daarna volgt een eindgesprek met feedback van de assessoren.  

Bij de brancheexamens is het behalen van de theorie voorwaardelijk aan de afrondende proeve van bekwaamheid. 

Brancheexamens Medisch pedicure

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de casustoetsen Kwaliteitszorg en Ondernemen, onderdeel van Medisch pedicure, worden vervangen door een portfolio-beoordeling. Dat betekent dat kandidaten een portfolio indienen dat door brancheassessoren wordt beoordeeld. Daarna volgt een criteriumgericht interview met de kandidaat, gevolgd door een eindgesprek waarin de uitslag wordt medegedeeld en feedback wordt gegeven. Heeft de kandidaat vrijstelling voor Ondernemen zal hij/zij de opdrachten voor Kwaliteitzorg moeten uitwerken. Deze opdrachten worden verzonden naar Capabel examens en beoordeeld. Er volgt geen criteriumgericht interview en het resultaat van deze uitwerkingen wordt aan de school gemeld.