PEDICURE

Per 1.9.2016 wordt het Branchekwalificatiedossier Pedicure vervangen door het Branchekwalificatiedossier Voetzorg.

De overgangsperiode vanuit het oude naar het nieuwe BKD Voetzorg is tot 1.12.2017. Studenten mogen tot en met 30.8.2016 nog starten in het oude BKD-traject. Als zij het diploma op 1.12.2017 niet hebben behaald, moet verder worden afgerond in de nieuwe stijl van het BKD Voetzorgd. Behaalde theorieresultaten worden daarbij als vrijstelling verwerkt.

De scholen beslissen of zij het schooljaar 2016-2017 nog in de oude of nieuwe BKD structuur starten en melden dit bij Capabel examens.

Het praktijk-examenonderdeel van het branchediploma bestaat uit een proeve van bekwaamheid waarbij de kandidaten een professionele behandeling uitvoeren, conform de beroepspraktijk.

Bij de brancheexamens is het behalen van de theorie en eventuele casustoets voorwaardelijk aan de afrondende proeve van bekwaamheid. 

Brancheexamens Medisch pedicure

Per 1.9.2016 wordt het Branchekwalificatiedossier Medisch pedicure vervangen door het Branchekwalificatiedossier Voetzorg.

De overgangsperiode vanuit het oude naar het nieuwe BKD Voetzorg is tot 1.12.2017. Studenten mogen tot en met 30.8.2016 nog starten in het oude BKD-traject. Als zij het diploma op 1.12.2017 niet hebben behaald, moet verder worden afgerond in de nieuwe stijl van het BKD Voetzorgd. Behaalde theorieresultaten worden daarbij als vrijstelling verwerkt.

De scholen beslissen of zij het schooljaar 2016-2017 nog in de oude of nieuwe BKD structuur starten en melden dit bij Capabel examens.

Het praktijk-examenonderdeel van het branchediploma Medisch pedicure bestaat uit 2 of 3  proeven van bekwaamheid waarbij de kandidaten een professionele behandeling uitvoeren, conform de beroepspraktijk. Het aantal is afhankelijk van het BKD. Medisch pedicure heeft 3 proeven van bekwaamheid en Voetzorgt heeft 2 proeven van bekwaamheid met 2 extra casustoetsen.

Bij de brancheexamens is het behalen van de theorie en eventuele casustoets voorwaardelijk aan de afrondende proeve van bekwaamheid.

 

Examenrooster

Theorie slider Praktijk

Meer �